Taksometry – jak to jest z licznikami?

Taksometry to niezbędny element wyposażenia każdego pojazdu, służącego do płatnego przewożenia osób oraz ładunków.

To urządzenie, bez którego kierowca nie byłby w stanie dokładnie określić, ile pasażer musi zapłacić za przejazd. Znajduje się zwykle w widocznym miejscu i jest połączone z kasą fiskalną. Ściśle ustalony system pozwala obliczyć należność za dany kurs. Jak działa taksometr i co składa się na ostateczną opłatę?

 

Powody korzystania z taksówek

 

Taksówki, oprócz przewozu klientów po terenie miasta z punktu A do punktu B, pełnią także wiele innych funkcji. Podczas przemieszczania się po mieście, z różnych powodów warto zamienić środki transportu publicznego na taksówkę. Wówczas problemem przestanie być spóźniający się autobus i korki – kierowca taksówki może modyfikować trasę w zależności od natężenia ruchu. Ponadto komfort przejazdu taksówką jest nieporównywalny do komfortu podróżowania środkami transportu zbiorowego, szczególnie w dobie rozwoju wirusów. Taksówkę można wynająć, wybierając się do lekarza, jadąc na lotnisko lub udając się na spotkanie ze znajomymi. Warto korzystać z taksówek także wtedy, gdy istnieje konieczność przewiezienia dzieci do szkoły oraz doręczenia przesyłki, towaru lub zakupów. Wszystkie usługi wykonywane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz gwarancją, że przesyłka nie ulegnie zniszczeniu. Ponadto zamawiając taksówkę, można dopasować wielkość samochodu do ilości przewożonych osób lub gabarytów przesyłek.

 

Opłata za przejazd

 

Klienci często korzystający z usług firm taksówkarskich mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i zniżki, które sprawiają, że przejazdy taksówką stają się opłacalne. Co składa się na opłatę za przejazd? Odpowiednia należność naliczana jest przy użyciu taksometrów. W Polsce naliczanie opłaty za kurs opiera się na taryfie drogowej lub czasowej. To, która z nich będzie wykorzystywana, zależy od prędkości, z jaką w danym momencie porusza się taksówka. Prędkością graniczną jest tutaj wartość 20 km/h. Ponadto, oprócz opłaty za przejazd wyliczanej przez taksometr, na koszt przejazdu składa się opłata początkowa i postojowa. Opłatę początkową nalicza się od chwili, gdy pasażer zamknie drzwi. Zawiera ona opłatę za pierwszy przejechany odcinek trasy. Opłata postojowa natomiast to opłata za czas, przez jaki taksówka stoi w trakcie przejazdu, na przykład na światłach, w korku lub na życzenie klienta. Wysokość opłat jest ponadto uzależniona od tego, czy taksówka porusza się w granicach miasta, w jakich godzinach oraz w jakie dni tygodnia. W przypadku niejasności należy pamiętać, iż przewóz osób podlega przepisom porządkowym, które wskazują na obowiązek umieszczenia taksometru w widocznym miejscu, wystawienia rachunku za dokonany kurs i regularnego legalizowania urządzenia.


facebook