Jakich informacji powinien udzielić pasażerowi taksówkarz?

Taksówka to bardzo popularny środek transportu. Centrum miasta, okolice lotniska, dworca kolejowego czy autobusowego to najczęstsze miejsca, w których taksówkarze czekają na pasażerów, by dowieźć ich bezpiecznie w wyznaczone miejsce. Dziś podpowiadamy, do udzielenia jakich informacji zobowiązany jest kierowca taksówki osobie korzystającej z przejazdu.

 

Obowiązki kierowcy taksówki

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami nakłada na kierowców pewne prawa i obowiązki.

Oto najważniejsze z nich:

• Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie. Oznacza to, że kierowca taksówki może odmówić przejazdu, jeśli w tym samym momencie z przejazdu chce skorzystać osoba, która uległa nagłemu wypadkowi lub chorobie, osoba niepełnosprawna lub kobieta ciężarna.
• Kierowca nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce. Jeżeli w tym samym czasie z tej samej taksówki chciałaby skorzystać inna osoba, taksówkarz powinien zapytać o zgodę pasażera, który zajął miejsce w samochodzie jako pierwszy.
• Taksówkarz jest zobowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą. Jeżeli droga jest zablokowana np. z powodu wypadku, kierowca powinien poinformować o tym fakcie pasażera i dopiero za jego zgodą zmienić trasę.
• Kierowca taksówki ma prawo przerwać przewóz lub odmówić wykonania usługi osobie, która swoim zachowaniem zdradza objawy odurzenia alkoholem lub innym środkiem odurzającym, nie zastosuje się do żądań kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy, a także wzbudza odrazę brudem lub niechlujstwem.
• Po zakończeniu przewozu taksówkarz powinien przypomnieć pasażerowi o zabraniu bagażu oraz sprawdzić nie pozostawił on w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.

 

Zmiana taryfy

Usługi taksówkarskie są świadczone wg taryfy dziennej (obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00) oraz nocnej (obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta). Jeżeli więc w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca zobowiązany jest przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera. W niektórych miastach dodatkowo obowiązują także strefy opłat za przewozy taksówkami, których granice są wytyczone znakami. Kierowca, przy przekraczaniu granicy miasta lub granicy strefy opłat taryfowych, powinien poinformować pasażera, jaki jest stan taksometru.


facebook